SRG-LV直线导轨,THK直线导轨,日本THK导轨代理,THK线性导轨,日本THK代理http://www.tjcsl.cn

 SRG-LV直线导轨,THK直线导轨,日本THK导轨代理,THK线性导轨,日本THK代理http://www.tjcsl.cn

SRG-LV直线导轨,THK直线导轨,日本THK导轨代理,THK线性导轨,日本THK代理http://www.tjcsl.cn

公称型号 外形尺寸 基本额定负荷 详细规格 CAD 尺寸图
径向 反径向 2D
(DXF)
3D
高度
M
宽度
W
长度
L
动额定
C
静额定
C0
动额定
CL
静额定
C0L
动额定
CT
静额定
C0T
mm mm mm kN kN kN kN kN kN
SRG20LV 30 44 106.2 26.7 63.8 26.7 63.8 26.7 63.8
SRG65LV 90 126 303 278 599 278 599 278 599

引用通告: 我要引用此文章
Tags: SRG-LV直线导轨  THK直线导轨  日本THK导轨代理  THK线性导轨  日本THK代理  
相关日志:
 • SRG20V直线导轨,THK直线导轨,日本THK导轨代理,THK线性导轨,日本THK代理http://www.tjcsl.cn  (2012-5-7 10:25:29)
 • SRG15V直线导轨,THK直线导轨,日本THK导轨,THK线性导轨,日本THK代理销售http://www.tjcsl.cn  (2012-5-7 10:23:58)
 • SRG-V直线导轨,THK直线导轨,日本THK导轨,THK线性导轨,日本THK代理销售http://www.tjcsl.cn  (2012-5-6 13:13:56)
 • SRG-LA直线导轨,THK直线导轨,日本THK导轨,THK线性导轨,日本THK导轨代理销售http://www.tjcsl.cn  (2012-5-6 13:10:28)
 • SRG20A直线导轨,THK直线导轨,日本THK滚动导轨,日本THK代理销售,THK代理http://www.tjcsl.cn  (2012-5-5 10:17:46)
 • SRG15A直线导轨,THK直线导轨,THK滚动导轨,THK线性滑轨,日本THK代理销售http://www.tjcsl.cn  (2012-5-5 10:12:56)
 • SRG55LR直线导轨,THK直线导轨,日本THK线性导轨,THK导轨滑块,日本THK代理销售http://www.tjcsl.cn  (2012-5-4 11:44:44)
 • SRG45LR直线导轨,THK直线导轨,日本THK线性导轨,THK导轨滑块,日本THK代理销售http://www.tjcsl.cn  (2012-5-4 11:43:15)
 • SRG35LR直线导轨,THK直线导轨,日本THK导轨,THK线性导轨,日本THK导轨代理销售http://www.tjcsl.cn  (2012-5-3 9:55:24)
 • SRG30LR直线导轨,THK直线导轨,日本THK直线导轨,THK线性导轨,日本THK导轨代理  (2012-5-3 9:51:36)
 • 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数:
  发表评论
  昵 称:
  邮 箱:
  主 页:
  验证码:
  内 容: